Радченко Олена Андріївна

Радченко Олена Андріївна

Доцент НАУ, доцент  кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 1978 року. В 2004 році присвоєно вчене звання доцента НАУ.
Займається науковою діяльністю щодо формування комплексу маркетингових комунікацій в сфері авіаційних послуг.
Координує навчальну роботу викладачів кафедри, приймає участь в розробці навчальних та робочих навчальних планів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» напряму підготовки 6.030507, 7/8030507.0101 «Маркетинг». Має сертифікат аудитора менеджменту з системи якості ISO 9001:2000, і є відповідальною за впровадження системи менеджменту якості кафедри

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:

 1. Університетська освіта,
 2. Маркетинг послуг,
 3. Основи маркетингу на транспорті.

Розклад занять на 1 семестр 2011-2012 навчального року:
1 тиждень: п’ятниця, 2 пара «Маркетинг послуг» - ауд. - 3.106
2 тиждень: четвер, 3 пара «Університетська освіта» - ауд. - 2.113

Навчально-методичні матеріали:

 1. Радченко О.А.  Промисловий та авіаційний маркетинг / О.А.  Радченко, С.Є. Петропавловська, С.М. Подрєза // Курс лекцій. – К.: НАУ, 2003 – 86 с.
 2. Радченко О.А.  Бренды Украины или Они и Мы / О.А. Радченко, Ж.В. Гончаренко, І.М. Сабірова // Книга – К.: Молодь, 2004. – 160 с.
 3. Радченко О.А.  Промисловий та авіаційний маркетинг / О.А.  Радченко, С.Є. Петропавловська, С.М. Подрєза, Г.С. Гуріна // Книга – К.: Навчальна книга, 2005. – 379 с.
 4. Радченко О.А.  Маркетингові дослідження / О.А.  Радченко, В.А. Бут, Г.В. Панченко // Методичні вказівки для підготовки і складання тестів з дисципліни - К.: НАУ, 2006. – 62 с.
 5. Радченко О.А.  Основи маркетингу: учбово-методичний комплекс з дисципліни [Ел. видання] / CD «Віртуальний університет», html, Windows 2000. http :// www.nau.edu.ua/izn.-K: ТОВ «ЕЛЬВІК», 2007
 6. Радченко О.А. Основи маркетингу на транспорті [Ел. видання]. /  Конспект лекцій для студентів ІПН спеціальності «Маркетинг»: Електронна версія, 2008. – 95 с.

Наукова діяльність.

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.
2004 році присвоєно вчене звання доцента НАУ.
Наукові праці. Взагалі має більше 70 наукових праць.
З 2006 року:

 1. Радченко О.А.  Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: науково-практична конференція. Оцінка конкурентоспроможності агенцій з продажу авіаквитків на ринку авіаперевезень України, – К.: НАУ, 2006. – С. 214.
 2. Радченко О.А.  Побудова та вибір базової стратегії підприємств, що надають послуги. Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 23. – С. 107-113
 3. Радченко О.А.  Найсуттєвіші прояви проблем у світовому економічному житті. Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: Матеріали ІІІ науково-практичної конференції . – К.:НАУ, 2008. – С. 124.
 4. Радченко О.А.  Переваги вибору реклами в умовах кризи. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІ науково-практичної конференції . – Дніпропетровськ: ІМА-ПРЕС, 2009. – С.195-196
 5. Радченко О.А. Використання програм лояльності для залучення авіаклієнтури. Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 32. – С. 106-111
 6. Радченко О.А. Ринок туристичних послуг в умовах економічної кризи. Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: Матеріали науково-практичної конференції. – К.:НАУ, 2010. – С. 85
 7. Радченко О.А. Форми інтеграції науки та бізнесу: міжнародний досвід і національні перспективи. Наука и образование: Сборник трудов международной научной конференции. – Хмельницкий: ХНУ, 2010. – С.5-8
 8. Радченко О.А. Тенденції розвитку секторів ринку транспортних послуг. Монографія . – О.: ОМНА, 2010. – 152 с.
 9. Радченко О.А. Проблеми розвитку української цивільної авіації. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: тези доповідей науково-практичної конференції. -К.: НАУ, 2010.-164 с.
 10. Радченко О.А. Вдосконалення регламентації взаємовідносин пасажирів з авіаперевізниками. Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції. – К.:НАУ,2010.-179 с.
 11. Радченко О.А. Формування процесу управління маркетинговою діяльністю авіапідприємств. Наука и образование: Сборник трудов международной научной конференции. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – с. 142
 12. Радченко О.А. Система маркетингових комунікацій авіатранспортного підприємства в умовах кризи. Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. - с. 189
 13. Радченко О.А. Фактори впливу на стратегічний розвиток підприємств-виробників споживчих товарів. Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницький: ХНУ, 2011. - с.238
 14. Радченко О.А. Маркетингове забезпечення транспортного обслуговування споживачів. Наука и образование: Сборник трудов международной научной конференции. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – Т.2. – с. 174

 

Науково-дослідна робота
Приймала участь в  розробці  кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи «Розробка стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств» № 71/11.01.03, термін роботи 01.09.2006 – 28.12.2007; «Підвищення ефективності системи дистрибуції з використанням методів та принципів франчайзингу» №69/11.01.03, термін роботи 01.09.2009 – 31.06.2010; «Управління конкурентоспроможністю підприємств в контексті сучасних ринкових відносин». №21/11.01.03, термін роботи 01.09.2010 – 31.06.2011; «Управління конкурентоспроможністю авіапідприємств на засадах інтегрованої діяльності в сучасних ринкових відносинах» №17/11.01.03, термін роботи 01.09.2011 – 31.06.2012.

Організація науково-дослідної роботи студентів
Щорічне керівництво науково-дослідною роботою студентів 4-5 курсів спеціальності «Маркетинг» та підготовка доповідей на Міжнародну наукову конференцію студентів та молодих учених «Політ».

 

 

JoomShaper