Петровська Світлана Володимирівна

Петровська Світлана Володимирівна

К.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення НАУ

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 1991 року на посадах наукового співробітника, асистента. У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2000 році присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.
Здійснює керівництво з підготовки слухачів за другою вищою освітою за спеціальністю «Маркетинг» та перепідготовки слухачів з числа тимчасово безробітних за програмою «Зв`язки з громадськістю та рекламна діяльність».
Займається науковою діяльністю з питань впровадження сучасних методів маркетингу та реклами на підприємствах,  у тому числі авіатранспортних. Здійснює керівництво аспірантами (серед них 2 чол. захистили дисертації, 2 чол. навчаються в аспірантурі).

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:
- «Маркетинг»,
- «Маркетингова цінова політика»,
- «Мерчандайзинг»,
- «Реклама та ПР».

Розклад занять на 1 семестр 2011-2012 навчального року:
1 тиждень: четвер, 3 пара, ауд. 2.205, дисципліна: «Маркетинг»
4 пара, ауд. 2.205, дисципліна: «Маркетингова цінова політика»
2 тиждень: четвер, 3 пара, ауд. 2.205, дисципліна: «Маркетинг»
4 пара, ауд. 2.205, дисципліна: «Маркетингова цінова політика»

Навчально-методичні матеріали:
1. Основи маркетингу: методичні вказівки та контрольні завдання для студентів / Мова В.В., Петровська С.В. – К.:, КМУГА, 2000.
2.  Маркетинг: методичні вказівки та контрольні завдання для студентів / Мова В.В., Командровська В.Е., Петровська С.В. – К.:, КМУГА, 2000.
3. Основи маркетингу: конспект лекцій для студентів спеціальності / Петровська С.В. - К.: НАУ, 2003.
4. Ціноутворення та маркетингова цінова політика підприємства: навчальний посібник /  Данилова Л.Л., Петровська С.В. – К.: КНТЕУ, 2005, Гриф МОН.
5. Електронний маркетинг: курс лекцій / Сабірова І.М., Хайдарова Т.М., Петровська С.В. - К.: НАУ, 2007.
6. Маркетингова цінова політика: конспект лекцій для студентів / Петровська С.В., Хмельницька О.В. - К.: НАУ, 2005.
7. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Конспект лекцій / Колесник М.В., Петровська С.В., Петровський  О.М. - К.: НАУ, 2008 - 48с.
8. Міжнародний маркетинг: курс лекцій / Хмельницька О.В., Петровська С.В. - К.: НАУ, 2010-52с.

Наукова діяльність.

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економика, планування, організація управління народним господарством та його отраслями (транспорт і зв’язок)
У 2000 році присвоєно звання доцента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.

Наукові праці. Взагалі має більше 60 наукових праць.
З 2006 року:
1. Петровська С.В. Методологія в сфері маркетингу. Проблеми системного підходу в економіці: Випуск 32.  – К.:, НАУ 2010, - С. 10-15.
2. Петровська С.В. Функції і інструменти у методології маркетингу. Проблеми системного підходу в економіці: Випуск 33. - – К.:, НАУ 2010, - С. 14-20.
3. Петровська С.В. Методологічні основи прийняття рішень в маркетингової діяльності. Проблеми системного підходу в економіці: Випуск 34.  – К.: НАУ 2010, - С. 8-15.
4. Петровська С.В. Маркетинговий потенціал компанії. Проблеми системного підходу в економіці: Випуск 35.  – К.: НАУ 2010, - С. 3-9.
5. Петровська С.В., Щелкунов В.І.Обґрунтування необхідності підвищення ефективності управління якістю послуг авіатранспортних підприємств. Проблеми системного підходу в економіці: Випуск 36.  – К.: НАУ 2011, - С. 8-13.
6. Петровська С.В. Вибір критеріїв при прийнятті рішень економічним суб`єктом в сучасних умовах.
Проблеми системного підходу в економіці: Випуск 37.  – К.: НАУ 2011, - С. 20-25.

Керівництво аспірантами, докторантами.
Аспіранти, які проходять підготовку: Василенко В.А., Сергієнко С.А., Тюпишева О.Ю.
Аспіранти, які захистилися: Шкода Т.Н., Соловей Н.А.

Науково-дослідна робота
Робота над написання дисертації на здобуття доктора економічних наук зі спеціальності08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему: «Методологічні основи маркетингової діяльності у сфері авіатранспортних послуг»

Організація науково-дослідної роботи студентів
Щорічне керівництво науково-дослідною роботою «Маркетингове планування зростання попиту на продукцію» студентів спеціальності «Маркетинг»

 

 

JoomShaper