Криворучко Ольга Вікторівна

Криворучко Ольга Вікторівна

Ст. викладач кафедри  маркетингу та ресурсозабезпечення НАУ

Досвід науково-педагогічної діяльності.
Працює в НАУ з вересня 1988 року. На посаді старшого викладача кафедри маркетингу та ресурсозабезпеченняНАУпрацює з жовтня 2002 року по теперішній час. Займається науковою діяльністю щодо питань  забезпечення постійності економічного розвитку аеропортових комплексів та дослідження напрямків сучасної концепції стратегічного управління і гармонізацію інтересів суб'єктів господарювання, споживачів, формування стратегії розвитку авіапідприємств. Відповідальна за ведення ділової документації та протоколів засідань кафедри.
Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:

 • «Основи наукових досліджень»
 • «Банківський маркетинг»
 • «Поведінка споживача»
 • «Інфраструктура товарного ринку»

 для студентів денної та заочної форми навчання
Дисципліни:

 •  «Інфраструктура товарного ринку»
 •  «Маркетингова товарна політика»
 • «Маркетингові дослідження»

 для студентів ІПН.

Розклад занять:
І тиждень: Понеділок, 1 пара, ауд.2-205, дисципліна «Інфраструктура товарного ринку»,
Середа, 1 пара, ауд.2-205, дисципліна «Поведінка споживача».
ІІ тиждень: Понеділок, 1 пара, ауд.2-205, дисципліна «Інфраструктура товарного ринку»,
Понеділок, 2 пара, ауд.2-201, дисципліна «Поведінка споживача»,
Четвер, 2 пара, ауд.2-201, дисципліна «Банківський маркетинг»,
П’ятниця, 2 пара, ауд.2-201, дисципліна «Основи наукових досліджень»,
Навчально-методичні матеріали:

 • Товарна інноваційна політика:Методичні рекомендації до вивчення курсу та виконання курсової роботи, К.:НАУ,-2006.48с. Криворучко О.В., Носенко В.В.
 • Поведінка споживача:         Конспект лекцій для студентів ІПН. Спеціальності «Маркетинг»: Електронна версія, http://ipn.nau.edu.ua 2008.-54с.
 • Товарознавство       Конспект лекцій для студентів ІПН. Спеціальності «Маркетинг»: Електронна версія, http://ipn.nau.edu.ua 2008.-79с.
 • Інфраструктура товарного ринку: Конспект лекцій для студентів ІПН. Спеціальності «Маркетинг»: Електронна версія, http://ipn.nau.edu.ua 2009.-96с.

Наукова діяльність.
Всього наукових видань: – 45, в тому числі за останні роки: 19

 • Криворучко О.В. Проблеми формування ресурсного потенціалу та концепція системи адаптивного управління мережними об'єднаннями підприємств ресторанногогосподарства: Збірник наукових праць „Проблеми системного підходу в економіці” Випуск 3. НАУ 2006
 • Криворучко О.В. Аналіз проблем розвитку мережних структур ринку громадського харчування:

Збірник наукових праць „Проблеми системного підходу в економіці” Випуск 4. НАУ 2006

 • Криворучко О.В. Проблеми перспективного розвитку та дослідження факторів мережного ресторанного бізнесу в аеропортах: Збірник наукових праць

„Проблеми системного підходу в економіці” Випуск 20. НАУ 2007

 • Криворучко О.В. Розвиток маркетингу в галузі громадського харчування: Збірник наукових праць

„Проблеми системного підходу в економіці” Випуск 21. НАУ 2007

 • Криворучко О.В. Інноваційна стратегія ринкових відносин в галузі громадського харчування:

Збірник наукових праць „Проблеми системного підходу в економіці” Випуск 23. НАУ 2007

 • Криворучко О.В. Проблеми перспективного розвитку кейтерінгових послуг на українському ринку громадського харчування: «Проблеми системного підходу в економіці»: Збірник наукових праць. К.:НАУ,2008.-Випуск 27. -44-48с.
 • Криворучко О.В. Проблеми перспективного розвитку кейтерінгових послуг на українському ринку громадського харчування: «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»:тези доповідей науково-практичної конференції.-К.:Видавництво «НАУ-друк»,2009.-с.23-24.
 • Криворучко О.В. Перспективи розвитку хендлінгових компаній на українському рику авіаційних послуг: «Проблеми системного підходу в економіці»: Збірник наукових праць.К.:НАУ,2008. Випуск 30. -с158-162.
 • Криворучко О.В. Диверсифікаційні процеси в сучасних умовах функціонування авіаційних підприємств: «Проблеми системного підходу в економіці»: Збірник наукових праць. К.:НАУ,2008. Випуск 32. -с38-42.
 • Криворучко О.В. Місце хендлінгу на ринку авіапослуг України «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку»: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 11.12.2009р.-Дніпропетровськ. Видавництво ІМА-прес,2009.-с.184-186
 • Криворучко О.В. Цілі та напрями диверсифікації виробництва Сборник трудов международной научной конференции «Наука и образование».-Коломбо (Шри-Ланка)-Хмельницкий Издательство ХНУ, 2010.-с.128-131
 • Криворучко О.В. Стратегія диверсифікації авіапідприємств: Сборник трудов второй научно-практической конференции»Тенденции развития мирового транспортного рынка» апрель 2010г. Одесса-с.33-35
 • Криворучко О.В. Розвиток систем управління авіакейтеринговими підприємствами на авіаринку України:

«Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»:тези доповідей науково-практичної конференції.-К.:Видавництво «НАУ-друк»,2010.-с.55-56.

 • Криворучко О.В. Використання міжнародного досвіду системи кейтерингу  в авіаперевезеннях:

Матеріали V міжнародної конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці» 4.11.2010р.-с.142-143

 • Криворучко О.В. Ефективність управлінської інформації кейтерингових авіапідприємств: Сборник трудов международного научно-практического семинара «Наука и образование» Рим, Италия)-Хмельницкий: Издательство ХНУ, 2011.-с.121-123
 • Криворучко О.В. Стратегія розвитку кейтерингового підприємства: «Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді:пошуки, перспективи» Збірник матеріалів ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Західнодонбаський інститут економіки та управління.25.02.2011.-с.50-51
 • Криворучко О.В. Стратегії розвитку кейтерингових підприємств на ринку громадського харчування:

Вісник Хмельницького національного університету 2011, №1, 2011,-с.209-213

 • Криворучко О.В. Розробка системи формування оптимальної виробничої програми при надання авіакейтерингових послуг: «Проблеми системного підходу в економіці»: Збірник наукових праць. К.:НАУ,2011.-Випуск 36. -с184-188.
 • Криворучко О.В. Особливості   українського авіаційного кейтерингу в сучасних ринкових умовах:

Сборник трудов V международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании» Нетания, Израиль)-Хмельницкий: Издательство ХНУ, 2011.-с.128-130

Науково-дослідна робота
Співавтор НДР «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»

Організація науково-дослідної роботи студентів

Щорічне керівництво науково-дослідною роботою «Маркетингове планування зростання попиту на продукцію» студентів спеціальності «Маркетинг»

 

 

JoomShaper