Коваленко Ольга Василівна

Коваленко Ольга Василівна

К.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення НАУ

Досвід науково-педагогічної діяльності.
Працює в Національному авіаційному університеті з 2000 року. 2002  року захистила дисертацію та присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення НАУ.
Займається науковою діяльністю щодо стратегічного розвитку підприємств авіаційної інфраструктури.

Викладацька діяльність.

Дисципліни, що викладаються:

 1. «Маркетингові дослідження»,
 2. «Стратегічний маркетинг»,
 3. «Основи маркетингу».

Навчально-методичні матеріали:

 1. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи роботи / уклад. : О.П.Біленко, О.В.Коваленко – К.: НАУ, 2003. – 22 с.
 2. Гроші та кредит: методичні рекомендації до вивчення курсу / уклад. : М.Б.Янчук, О.В.Коваленко, Н.В.Коваленко. – К. : НАУ, 2005. – 92 с.
 3. Стратегічний маркетинг: курс лекцій / В.М. Загорулько, О.В. Коваленко, О.В. Хмельницька. – К.: НАУ, 2009. – 64 с.
 4. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи / уклад. : В.М.Загорулько, О.В.Коваленко, Ою.А.Радченко– К. : НАУ, 2011. – 32 с.
 5. Маркетингові дослідження: курс лекцій / В.М. Загорулько, О.В. Коваленко, О.В. Хмельницька. – К.: НАУ, 2009. – 84 с.

Наукова діяльність.

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку  (з 2002 р.).
2005 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.
Наукові праці. Всього 45 наукових праць.

 1. Коваленко О.В. Методичні аспекти маркетингових досліджень конкурентної позиції авіакомпанії. Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць: Випуск 7. – К.: НАУ, 2003. – С. 28-32.
 2. Коваленко О.В. Історичні тенденції розвитку конкуренції . Вісник  Хмельницького національного  університету. Випуск 3(6). – Хмельницький, 2006. – С. 155-163.
 3. Коваленко О.В. Дослідження факторів щцінки конкурентної позиції підприємства . Вісник  Дніпропетровського національного  університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. Випуск 18. – Дніпропетровськ , 2007. – С. 55-63.
 4. Коваленко О.В. Конкурентоспроможність підприємства в умовах економічної кризи. Проблеми розвитку транспорту в умовах економічної кризи // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної  конференції. –  Київ: КДАВТ, 2010. – С. 44-45.
 5. Загорулько В.М., Коваленко О.В. Система збалансованих і ключових показників діяльності як невідємна складова ефективного управління стратегією підприємства // Сборник трудов международного научно-методического семинара. –  Рим, Италия, 2011. – С. 108-113.
 6. Коваленко О.В.Моделі економічного зростання та стратегічні напрямки створення конкурентоспроможної національної економіки. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної  конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 73-74.

Науково-дослідна робота
Співавтор НДР «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»

Організація науково-дослідної роботи студентів.
Відповідальна за науково-дослідну роботу студентів, участь студентів у конкурсах, олімпіадах та науково-практичних конференціях.

 

 

JoomShaper