Спеціальності кафедри економіки

 

Шифр та найменування галузі знань

Шифр та назва спеціальності
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Освітньо-професійний ступінь

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка підприємства

бакалавр спеціаліст магістр

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

бакалавр спеціаліст магістр


Напрям підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства"
Спеціальність 7/8.03050401 "Економіка підприємства
(за видами економічної діяльності)"
Кваліфікація бакалавра - бакалавр з економіки підприємства Термін підготовки
4 роки
Кваліфікація спеціаліста - економіст Термін підготовки
10 місяців
Кваліфікація магістра - економіст Термін підготовки
10 місяців
Освітній рівень - повна вища освіта


Спеціалісти з економіки підприємства можуть працювати на наступних посадах:

  1. Головний Економіст, начальник (завідувач) відділу (управління) з економіки
  2. Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського економіки
  3. Провідний економіст (з дипломом спеціаліста)
  4. Економіст І категорії (з дипломом спеціаліста)
  5. Економіст ІІ категорії (з дипломом спеціаліста)
  6. Економіст (з дипломом спеціаліста)
  7. Науковий співробітник ( економіка)
JoomShaper