->Головна сторінка->Абітурієнту ІЕМ НАУ


Абітурієнту ІЕМ НАУ 
Ринкова економіка вимагає висококваліфікованих фахівців, що володіють базовими теоретичними знаннями і практичними навичками й вміннями, а також проявляють при цьому особисті якості – комунікабельність, лідерство, діловитість, завзятість, цілеспрямованість.

Саме таких фахівців готує Інститут економіки та менеджменту

НАШ ФІРМОВИЙ СТИЛЬ – НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДІЮ

(проблемні лекції, ділові ігри, робота в команді, участь у реальних підприємницьких проектах і т.п.).

Програми додаткових вступних випробувань та фахових вступних випробувань на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2,3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 

Програми додаткових вступних випробувань та фахових вступних випробувань на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2, 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Галузь знань

Напрями підготовки

Програми вступних випробувань на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки

Програми вступних випробувань на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки

Код

Назва

Код

Назва

Факультет економіки і підприємництва

0305

Економіка та підприємництво

6.030502

економічна кібернетика

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

міжнародна економіка

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

економіка підприємства

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030507

маркетинг

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030508

фінанси і кредит

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030509

облік і аудит

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Факультет менеджменту та логістики

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

менеджмент

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101

транспортні технології

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Програми додаткових вступних випробувань та фахових вступних випробувань за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

 

Програми додаткових вступних випробувань та фахових вступних випробувань за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Галузь знань

Напрями підготовки

Програми вступних випробувань на освітній ступінь «Магістр» з нормативним терміном навчання 1,5 роки

Програми вступних випробувань на освітній ступінь «Спеціаліст» з нормативним терміном навчання 1 рік

Код

Назва

Код

Назва

Факультет економіки і підприємництва

0305

Економіка та підприємництво

6.030502

економічна кібернетика

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

міжнародна економіка

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

економіка підприємства

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030507

маркетинг

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030508

фінанси і кредит

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

6.030509

облік і аудит

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Факультет менеджменту та логістики

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

менеджмент

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101

транспортні технології

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування


ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

оголошує набір студентів на всі форми навчання за такими галузями знань та напрямами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Напрями підготовки:
6.030502 «Економічна кібернетика»
6.030503 «Міжнародна економіка»
6.030504 «Економіка підприємства»
6.030507 «Маркетинг»
6.030508 «Фінанси і кредит»
6.030509 «Облік і аудит»

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Напрям підготовки: 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

З умовами вступу до інституту можна ознайомитися за адресою приймальної комісії. (http://www.nau.edu.ua/uk/Entrant/Abiturient/)

Наявність вільних місць на навчання

Інститут доуніверситетської підготовки оголошує набір на 8-ми місячні курси з підготовки до загальнонаціонального ЗНО та вступу у ВНЗ у 2015 - 2016 н.р. з навчальних дисциплін: українська мова та література,математика, фізика, хімія, біологія, географія, англійська мова, історія України, основи журналістики, рисунок та композиція.
Навчання платне. Ліцензія МОН України АЕ № 636803 від 19 червня 2015 року.
Термін навчання: 8-ми місячні ПК (01.10. – 30.06.), 4-х місячні ПК (01.02. – 30.06.)
Форма навчання: вечірня, щосуботня, заочна (у дні шкільних канікул) та денна (на базі повної середньої загальної освіти).
Перелік документів, необхідних для вступу на підготовчі курси: ксерокопія 1, 2 та 11 сторінок паспорта (або свідоцтва про народження) замовника освітніх послуг (абітурієнт), ксерокопія сторінок паспорта та ідентифікаційного номера законного представника замовника освітніх послуг, 2 фотокартки розміром 3х4 см, довідка з навчального закладу та табель за 10 клас.
Прийом документів здійснюється за графіком: Пн.-Пт. (900-1700), Сб. (1000-1600).
Адреса та телефони: 03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 8, каб. 610.
тел.: 406-74-04, 406-73-11, 406-72-09, 406-74-15, 497-41-24, т/ф. 497-52-84.
E-mail: idp@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua Web-сторінка: idp.nau.edu.uaПрезентація Інституту економіки та менеджменту

Напрями підготовки: економічна кібернетика, міжнародна
економіка,економіка підприємства, маркетинг, фінанси і кредит, облік і
аудит, менеджмент, транспортні технології ( на повітряному транспорті).
Тел.: (044) 406-76-25, 406-68-16, http://iem.nau.edu.ua

Підготовчі курси Інституту доуніверситетської підготовки
Тел.: (044) 406-74-04, 406-73-11, 406-74-15, 406-72-09, 497-41-24.
E-mail:idp@nau.edu.ua
Адреса: м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 8-а, кім. 610

Приймальна комісія НАУ
Тел.: (044) 497-31-41, 497-41-05, 406-70-13, 406-79-80
Адреса: м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 8
Web-сайт: nau.edu.ua

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Пам'ятка абітурієнту.
 


Русская версия  |  Українська версія  |  English version