->Головна сторінка->Абітурієнту ІЕМ НАУ ->«Економічна кібернетика»


«Економічна кібернетика» 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:

«СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

Спеціальність: «Економіка»

Спеціалізація: «Економічна кібернетика»

Форма навчання: денна, заочна

Освітній рівень:

 • Бакалавр
 • Магістр

Термін навчання :

 • Бакалавр – 4 роки
 • Магістр – 1,5 роки
 

Сьогодні недостатньо бути кваліфікованим економістом, потрібно вміти ефективно застосовувати комп'ютерні технології при вирішенні поставлених задач. Комп'ютерне моделювання бізнес-процесів, автоматизація економічних і фінансових розрахунків значно скорочує час розв'язання задач і прийняття управлінських рішень, забезпечує точність отриманих результатів.

Спеціалізація "Економічна кібернетика" – це сучасні можливості дослідження економічних процесів і систем, наукові підходи до розв’язання економічних проблем, високий професіоналізм, найсучасніші інформаційні технології, нові комп’ютерні методи управління та прийняття ефективних економічних рішень. Вона поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в області сучасних інформаційних технологій. Фахівець з цієї галузі вміє будувати інформаційні моделі економічних систем, вивчати поведінку цих моделей в залежності від дії різних факторів, розробляти оптимальну стратегію керування економічними системами.

Специфіка спеціальності "Економічна кібернетика" полягає в поєднанні трьох різних напрямків: економіка та підприємництво, комп’ютерні технології, математичні методи та моделі в економіці. Саме цим наша спеціальність відрізняється від інших суто економічних чи ІТ спеціальностей, даючи нашим студентам дуже хороші стартові можливості. Безсумнівна перевага освіти за спеціальністю «Економічна кібернетика» - це її УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ. Випускники зможуть працювати всюди. Найголовніше, що вони отримують – це можливість мислити системно: БАЧИТИ проблеми, ПЕРЕДБАЧАТИ проблеми, ВИРІШУВАТИ проблеми.

На базі фундаментальної економічної, математичної та комп'ютерної підготовки у студентів формуються навики моделювання, програмування, використання сучасних комп'ютерних систем і технологій для вирішення прикладних задач. Спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп'ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами підвищує ефективність економічної спеціалізації. Для цього всі фахові дисципліни мають комп'ютерну підтримку, діє внутрішній Web-сайт кафедри, безпровідний Internet, а в навчальний процес щорічно впроваджуються нові інформаційні технології. Також на кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання соціоекологоекономічних систем», яка використовується як мультимедійна аудиторія при проведенні лекційних та практичних занять. Таким чином, студенти отримують лекції в електронному вигляді, що дозволяє їм краще опановувати та засвоювати новий матеріал.

Методи аналізу, які застосовуються в економічній кібернетиці, допомагають знаходити оптимальні режими керування і будувати раціональні системи обробки економічних даних, заснованих на широкому використанні обчислювальних систем. В процесі навчання студенти отримують базові знання про процеси прийняття управлінських рішень та ефективне управління підприємствами. З практичними аспектами професійної діяльності студенти знайомляться під час проходження виробничої практики в банках, страхових компаніях, на фірмах тощо.

Щороку кафедра економічної кібернетики здійснює випуск бакалаврів та магістрів спеціалізації "Економічна кібернетика", багато з яких успішно влаштувуються в Україні та за кордоном на престижну роботу, пов'язану з розробкою та використанням інформаційних систем в економіці.

Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління в економіці, володіють ефективними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, можуть ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста-аналітика на підприємствах, організаціях та інших установах.

Діапазон посад, на яких може працювати випускник з дипломом спеціальності «Економічна кібернетика» (а багато наших випускників уже працюють на цих посадах), надзвичайно широкий, зокрема, це: 

 • бізнес аналітик,
 • економіст -  аналітик фінансово – економічних  установ,
 • системний аналітик, розробник інформаційних систем у різних галузях економіки,
  • керівник аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації,
 • керівник малого підприємства,
 • директор інформаційної служби, 
 • віце-президент фірми з інформаційних технологій, 
 • викладач  економічних дисциплін  та інформатики,
 • керівник ІТ-підрозділу, 
 • менеджмент-консультант та консультант з інформаційних технологій, 
 • керівник підрозділу комп’ютерних послуг,
 • керівник фінансово-економічної служби, 
 • адміністратор комп’ютерної мережі, 
 • адміністратор  бази даних, 
 • аналітик з комп’ютерних систем і комп’ютерних комунікацій.

Що таке

Економічна кібернетика?

 

Економічна кібернетика – це управління економікою та бізнесом з використанням новітніх інформаційних технологій

Що я

знатиму?

Сучасні мови програмування та інформаційні технології, економіку, фінанси, страхування, менеджмент, маркетинг, бізнес-аналітику, моделювання та прогнозування бізнес-процесів, системи прийняття рішень

Що я

вмітиму?

Розробляти, підтримувати та експлуатувати інформаційне і програмне забезпечення в різних економічних системах для прийняття ефективних економічних рішень

В чому моя

перевага?

Серед фахівців з інформаційних технологій – наявність економічної складової освіти, а серед економістів – професійні знання у сфері ІТ-технологій

Спеціалізація  «Економічна кібернетика»

Переваги:

 

ü    Фундаментальна економічна, математична та комп’ютерна підготовка

ü    Спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп'ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами, що підвищує ефективність економічної спеціалізації

ü    Проходження виробничої практики в банках, страхових компаніях, ІТ-компаніях, на фірмах тощо

ü    Затребуваність знань студентів кібернетиків на ринку праці

Хто мене

навчатиме?

Найкращі фахівці в галузі економіки, економічної кібернетики, вищої математики та ІТ-технологій

Ким я

можу стати?

Економістом, бізнес-аналітиком, аналітиком в компаніях мобільного зв’язку, керівником економічних підрозділів, фінансистом, адміністратором комп’ютерних мереж та баз даних, викладачем економічних дисциплін та інформатики
 

Русская версия  |  Українська версія  |  English version