->Головна сторінка->Абітурієнту ІЕМ НАУ ->«Економіка підприємства»


«Економіка підприємства» 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Спеціальність:  051  ЕКОНОМІКА

Спеціалізація:  Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Форми навчання: денна, заочна.

Випускова кафедра  – кафедра економіки

Це  найбільш універсальна економічна спеціальність, яка дає можливість оволодіти прийомами і методами ефективного ведення бізнесу.

Випускник має кваліфіковано вирішувати такі професійні завдання:

-прогнозування і планування діяльності організацій різних форм власності;

-застосування методів та інструментів економічного обґрунтування інвестиційних та інноваційних проектів;

-управління економічними процесами і діяльністю суб'єктів господарювання;

-розробка стратегії розвитку організації (підприємства, фірми);

-використання сучасних інформаційних технологій для вирішення економічних завдань;

-оцінка результатів господарської діяль-ності організацій (підприємств, фірм), в тому числі економічний аналіз процесів і явищ у виробничій діяльності;

-застосування ефективних методів аналі-зу і оцінки діяльності суб'єктів господарювання.

Переваги спеціальності “ Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”:

- можливість вивчення всіх складових економічної діяльності підприємства (фінансову, маркетингову, інвестиційну, інноваційну тощо);

-  отримання комплексних знань для створення власного бізнесу чи роботи у будь-якому відділі підприємства, пов’язаному з економічною діяльністю;

- широке застосування отриманих знань;

-  можливість роботи у будь-якої галузі виробництва чи послуг

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльно-сті)» можуть працювати на підприємствах авіаційної галузі, транспортної інфраструктури, а також промислових підприємствах; державних організаціях, підприємствах торговельної діяльності, науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах, банках, страхових, інвестиційних компаніях, аудиторських фірмах тощо.

Випускники можуть виконувати роботу:

 • економіста з планування;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності;
 • економіста з фінансової роботи;
 • економіста з праці;
 • економіста зі збуту;
 • консультанта-радника;
 • економіста договірних та претензійних робіт;
 • економіста з матеріально-технічного постачання;
 • наукового співробітника з економіки та ін.

Очолювати:

 • планово-економічні служби підприємств і організацій;
 • бухгалтерію;
 • відділ праці та заробітної плати;
 • відділ кадрів;
 • відділ маркетингу;
 • відділ зовнішньоекономічних зв'язків, або бути в них головними спеціалістами.
 

Русская версия  |  Українська версія  |  English version