«Маркетинг» 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Спеціалізація: МАРКЕТИНГ

Форми навчання: денна, заочна.

Випускова кафедра  – кафедра маркетингу

Фахівці з маркетингу ведуть організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у посередницьких і торговельних організаціях, службах постачання та збуту, науково-дослідних установах, консалтингових фірмах, відповідних підрозділах банків, в органах господарського управління та туристичних фірмах. Вони аналізують і прогнозують розвиток ринкових ситуацій, розробляють рекомендації щодо випуску товарів, формування їхнього асортименту, здійснюють різноманітну діяльність із визначення і реалізації маркетингових програм, цінової і збутової політики підприємств, матеріально-технічного забезпечення виробництва тощо. Це спеціалісти, до кола обов'язків яких належить забезпечення лояльності клієнтів, формування та задоволення споживчого попиту, стимулювання продажу через використання маркетингового інструментарію. Вони проводять наукові дослідження, забезпечують ефективне функціонування маркетингових установ та підрозділів підприємств, стимулюють виробництво та збут продукції, сприяють постійному підвищенню якості товарів та послуг, володіють принципами та методами проведення  маркетингових досліджень,  виконують комплекс техніко-економічних розрахунків процесів планування окремих  дослідницьких і маркетингових  заходів.  Вони мають змогу створювати та очолювати як відділи маркетингу  підприємств різних галузей економіки, так і спеціалізовані маркетингові фірми.

Перспективи працевлаштування: фахівець з маркетингу зможе працювати:

- комерційним директором; - провідним спеціалістом відділу маркетингу підприємств різноманітних галузей промисловості; - у відділах, які забезпечують організацію товарообігу; - у рекламних агентствах; - в організаціях "паблік рілейшнз"; - у відділах матеріально-технічного забезпечення; - менеджерами зі збуту; - товарознавцями, торговими представниками; - фахівцями з банківського маркетингу; - експертом консалтингових фірм; - у туристичних фірмах.

Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; історія України або географія.

Термін навчання: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.

Контактна інформація: тел. 406-70-82, e-mail: mirnau@mail.ru

 

Русская версия  |  Українська версія  |  English version