->Головна сторінка->ФЕП->Кафедра економічної кібернетики


Головна сторінка кафедри економічної кібернетики 


Головна сторінка кафедри економічної кібернетики


Олешко Тамара Іванівна

Завідувач кафедри економічної кібернетики, д.т.н., професорШановні Друзі!


Сучасний економіст має професійно володіти разом з економічними знаннями також методами прикладної математики, кібернетики та комп’ютерних технологій. Цим вимогам за навчальними планами та програмами відповідають фахівці зі спеціальності “економічна кібернетика” – економісти-математики. Економічна кібернетика – це синтетичний науковий напрямок, що охоплює різноманітні застосування ідей та методів кібернетики – науки про управління до економічних систем. У рамках цього напрямку економіка в цілому і на рівні окремих галузей, підприємств, підрозділів розглядається як складна багаторівнева система, в якій зароджуються, розвиваються і згасають процеси регулювання та управління, котрі реалізуються у формі руху та перетворення інформації. Причому через виключну складність економіки як системи основним методом її дослідження є моделювання окремих об’єктів та економічних процесів.

Кваліфікований викладацький склад кафедри економічної кібернетики, наявність сучасних навчальних аудиторій та навчально-наукової лабораторії моделювання фінансових потоків в економічних системах дозволяє студентам отримати необхідні знання і стати провідними спеціалістами-аналітиками в галузі економіки.