4. Предмет: Вступ до спеціальності

Мета Прискорення адаптації студентів до умов та вимог вузівського життя, а також ознайомлення їх із сутністю, змістом та практичною спрямованістю обраної спеціальності.
Програма Предмет та завдання курсу.
Нормативно-правова база підготовки спеціалістів та магістрів з менеджменту ЗЕДП.
Структура вищого навчального закладу та організація навчально-виховного процесу.
Роль повітряного транспорту в світовій транспортній системі. Україна –світова авіаційна держава.
Роль особистості керівника в сучасному менеджменті.
Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості, суб’єкти, форми.
Міжнародне співробітництво в галузі цивільної авіації.
Бібліографія 1. Закон України “Про освіту”.
2. “Про вищу освіту”.
3. Довідник з підготовки фахівців/ Уклад.: Бабак В., Кулик М., Полухін А. К.: НАУ, 2003.- 296 с.
4. Родченко В.В., Новак В.А. Менеджмент. - К.: НАУ, 2002,400 с.
Методи оцінювання Диференційований залік
Передумови «Менеджмент», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Управління персоналом», «Міжнародні економічні відносини», «Етика ділового спілкування», «Статистика», «Інформаційне забезпечення менеджменту», «Основи страхової справи», «Маркетинг», «Основи бізнесу», «Правознавство».