->Головна сторінка->ФМЛ->Склад кафедри->Новак Валентина Олексіївна


Новак Валентина Олексіївна 


Новак Валентина Олексіївна

Новак Валентина Олексіївна

Посада: завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

ДОСВІД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  - 35 років

 • 01.08.1980 – 28.02.1989 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДЧ КІІЦА
 • 01.03.1989  - 10.02.1994   - асистент кафедри управління і ефективності виробництва ЦА
 • 10.02.1994 -14.01.2002 доцент кафедри управління і ефективності виробництва ЦА
 • 02.01.2002 по цей час завідувач кафедри Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дисципліни, що викладаються:
Вступ до фаху, Менеджмент, Міжнародний менеджмент, Організаційна поведінка.

Власні підручники та навчальні посібники ( з грифом МОН України)

 • Новак В.О. Основи теорії управління. Навчальний посібник.- К.: НАУ, 2003. – 236 с.
 • Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент.- Навчальний посібник.- К.: НАУ, 2003. - 400с.
 • Родченко В.В., Новак В.А. Основы менеджмента: Учебное пособие.-К.: КМУГА, 1994. - 97с.
 • Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г.  Інформаційне забезпечення менеджменту. - Навчальний посібник,  К.: Кондор, 2006 - 462с.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 690с.
 • Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності.-  Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 425с.
 • Новак В.О., Симоненко Ю.Г., Бондар В.П., Матвєєв В.В. Інформаційні системи в менеджменті. - Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 616с.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління. - Підручник. - К.: Сузір’я, 2007.- 436с.
 • Електронний  підручник „Менеджмент”/ під ред. проф. Новак В.О., К.: 2008 (з грифом МОН України "Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для  студентів вищих навчальних закладів")http://izdn.nau.edu.ua/
 • Електронний підручник „Основи зовнішньоекономічної діяльності”/ під ред. проф. Мостенської Т.Л., К.: 2008 (з грифом МОН України "Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для  студентів вищих навчальних закладів") http://izdn.nau.edu.ua/zed/
 • Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П., Карпенко М.О. Інформаційні системи в менеджменті. - Підручник. - 2-ге вид. К.: Каравела,  2011.- 536с.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г. Корпоративне управління. - Підручник. - 2-ге вид.  К.: Каравела,  2011.- 400с.
 • Мостенська Т.Л., Луцький М.Г., Ільєнко О.В., Новак В.О. Менеджмент. Підручник. – 2-ге видання.- К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 758с.
 • Новак В.О., Мостенська Т.Л., Гуріна Г.С., Ільєнко О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Підручник. К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 495с.
 • Новак В.О., Мостенська Т.Л., Ільєнко О.В. Організаційна поведінка. Підручник. - К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 498с.
 • V. Novak, T. Mostenska, O.Ilienko, E. Danilova Organizational Behavior. Textbook. - К.: Condor-Publishing house, 2015. – 478с.

НАУКОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ
Відомості про наукову спеціальність, вчене звання:
кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами.

Наукові праці:

всього -275, в т.ч. 65 за період з 2011 р.

Підготувала 12 кандидатів економічних наук.

НДР, у виконанні яких приймала участь Новак В.О.:

 • НДР № 096-02 : „Розроблення стратегії розвитку та інтеграції підприємств на основі логістичного підходу”. Замовник – державне підприємство „Укроборонсервіс”, реєстраційний номер № 0102V006714. Термін виконання 2002-2004 роки. Науковий керівник професор Новак В.О.
 • НДР № 159-Х04 „Розроблення механізму впровадження  Законів країни та інших нормативно – правових актів, що забезпечують регулювання наданням фінансових послуг в Україні, в існуючу практику будівництва”. Номер держреєстрації  №.0104v006796. Науковий керівник професор Новак В.О.
 • НДР „Удосконалення процесів управління власністю авіакомпаній ЦА України”.Номер держреєстрації  №0102v00671. Термін виконання 2002-2004 роки. Науковий керівник – зав. кафедри МЗЕДП Новак В.О.,
 • Госпрозрахункова НДР № 323-Х06 «Розроблення рекомендацій щодо здійснення стратегічного аналізу як інструменту підготовки, прийняття та реалізації оптимальних управлінських рішень». Замовник – ТОВ «Золота Балка». Науковий керівник професор Новак В.О.
 • Госпрозрахункова НДР № 0128/Д06-328-Х06 "Порівняльний аналіз організаційної структури управління Авіакомпанії "МАУ" зі світовими аналогами". Державний реєстраційний номер 0106v005882. Замовник – Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Науковий керівник професор Новак В.О.
 • Госпрозрахункова НДР № 264-Х05 "Розробка методологічних засад оптимізації економічних витрат у сфері національної безпеки і оборони в контексті стандартів НАТО. Державний реєстраційний номер 0206v005901 Науковий керівник доцент Онопрієнко О.Д. Відповідальний виконавець професор Новак В.О.
 • Госпрозрахункова НДР №368-Х06 "Механізм застосування моделей та принципів корпоративного управління в діяльність українських корпорацій". Замовник – ТОВ «КМ Технозв’язок». Наук. керівник проф. Новак В.О.
 • Госпрозрахункова НДР № 402-Х07 "Аналіз світового досвіду діяльності стратегічних авіаційних альянсів ".
 • Замовник – ТОВ "СК "ДІЯ". Науковий керівник доцент Гуріна Г.С. Відповідальний виконавець професор Новак В.О.
 • НДР № ІТ 477-2007 від 22 серпня 2008 року за темою «Створення електронного навчального засобу «Менеджмент», державний реєстраційний номер 0107V006975 (2007-2008 рр.). Науковий керівник професор Новак В.О.
 • НДР № ІТ 483-2007 від 22 серпня 2008 року за темою «Створення електронного навчального засобу «Основи зовнішньоекономічної діяльності», державний реєстраційний номер 0107V006976 (2007-2008 рр.). Науковий керівник проф. Мостенська Т.Л. Відповідальний виконавець проф. Новак В.О.
 • НДР № 608-Х09 «Формування системи управління ризиками кредитування підприємств України». Номер держреєстрації 0109V002942 (2009-2011рр.).Науковий керівник проф. Новак В.О.
 • НДР № 57/11.02.03 «Якість інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств України». Номер держреєстрації 0110V005800. (2009 – 2012 рр.)  Науковий керівник проф. Новак В.О.
 • НДР № 705-Х10 Ринкова взаємодія підприємств транспортно-дорожнього комплексу України в період мега-подій. (2010-2011рр.). Номер держреєстрації 0110U007693. Науковий керівник проф. Новак В.О.

 

Впровадження наукових робіт у виробництво
1. Впроваджено в діяльність Комерційного Банку (Акти впровадження за 2010р):

 • методика управління ризиками забезпечення кредиту;
 • алгоритм взаємодії і підприємства в системі заставних відносин;
 • система комплексного управління ризиками банку;
 • програма мінімізації кредитних ризиків.

2. Впроваджено в діяльність авіакомпаній "МАУ" (Акт впровадження за 2006р. та 2009р.):

 • механізм оцінки якості інвестиційної діяльності;
 • методика оцінки економічної ефективності діяльності авіатранспортного підприємства;
 • механізм взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності авіаційного транспорту;
 • методика оцінки економічної ефективності інноваційних впроваджень в діяльність авіапідприємств.

3. Впроваджено в діяльність Міністерства оборони України (Акт впровадження Міністерства оборони України від 02.09.2006р.):

 • впроваджена методика оптимізації економічних витрат для забезпечення обороноздатності країни.

Організація науково-дослідної роботи студентів
Студентська наукова школа  "Менеджмент сучасного підприємства":
9 студентів. Науковий керівник - проф. Новак В.О.
Магістри – випускники ІНТ, кандидати економічних наук НАУ, керівництво науковими роботами яких здійснювала проф. Новак В.А.:
Данилова Ельвіра Ігорівна – 2009 р.
Передерій Віктор Васильович – 2010 р.
Вольвач Микола Миколайович – 2010 р.
Андрійчук Ірина Михайлівна - 2013 р.
Свірідова Євгенія Андріївна - 2013 р.
Сокольвак Яна Юріївна - 2013 р.
Студенти – призери конкурсів, олімпіад:
Смирнова Ірина Михайлівна – Золотий сертифікат Інституту бізнес-технологій "Атлант-М" "Менеджмент ЗЕД" (2-ге місце);
Литвиненко Лариса Леонідівна – Всеукраїнський конкурс дипломних робіт магістрів зі спеціальності "Менеджмент ЗЕД" (2-ге місце);
Передерій Віктор Васильович – Конкурс НАУ на кращу дипломну роботу магістра зі спеціальності "Менеджмент ЗЕД".
Студенти - іменні  стипендіати, науковим керівником яких була чи є проф. Новак В.О.

  • Шевченко Сергій Сергійович - стипендіат Вченої ради НАУ.
  • Симоненко Ярослав Юрійович - стипендіат Вченої ради НАУ (імені академіка Кравчука М.П.).
  • Мироненко (Форостюк)Антоніна Василівна - стипендіат Вченої ради НАУ (імені академіка Кравчука М.П.).
  • Андрійчук Ірина Михайлівна - стипендіат Вченої ради НАУ (імені проф. Лозицького Л.П.).
  • Свірідова Євгенія Андріївна - стипендіат Вченої ради НАУ.
  • Сокольвак Яна Юріївна – стипендіат Кабінету Міністрів України.
  • Геріх Олександр Сергійович - стипендіат Київського міського голови.