->Головна сторінка->ФМЛ->Склад кафедри->Новак Валентина Олексіївна


Новак Валентина Олексіївна 


Новак Валентина Олексіївна

Новак Валентина Олексіївна

Посада: завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Наукова ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

ДОСВІД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  - 30 років

 • 01.08.1980 – 28.02.1989 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДЧ КІІЦА
 • 01.03.1989  - 10.02.1994   - асистент кафедри управління і ефективності виробництва ЦА
 • 10.02.1994 -14.01.2002 доцент кафедри управління і ефективності виробництва ЦА
 • 14. 01.2002 по цей час завідувач кафедри Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дисципліни, що викладаються:
Вступ до фаху, Менеджмент, Основи менеджменту, Організаційна поведінка.

Розклад занять на 1 семестр 2011-2012 навчального року:

 • Понеділок, 1 тиждень, 1 пара, лекція, ауд.2-209: Вступ до спеціальності.
 • Понеділок, 1 тиждень, 2 пара, лекція, ауд.4-203: Менеджмент.
 • П’ятниця , 2 тиждень, 4 пара, лекція, ауд.4-205: Менеджмент.

Консультації: понеділок, 1 і 2 тиждень, 10.00-12.00, 2-210.

Навчально-методичні матеріали:

 • Довідник з підготовки фахівців/ Уклад.: Кулик М., Полухін А. - К.: НАУ, 2006.- 296 с.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник. - К.: Сузір’я, 2007.- 690с.
 • Новак В.О. Основи теорії управління: Навч. посібн. – К.: НАУ, 2002.-236с.
 • Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент: Навч. посібн. – К.: НАУ, 2003. – 400 с.
 • Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності.- Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 425с.
 • Електронний підручник „Менеджмент”/ під ред. проф. Новак В.О., - К.: 2008 (з грифом МОН України) http://izdn.nau.edu.ua/
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник. - К.: Сузір’я, 2007.- 690с.
 • Новак В.О. Основи теорії управління: Навч. посібн. – К.: АУ, 2002.-236с.
 • Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент: Навч. посібн. – К.: НАУ, 2003. – 400 с.
 • Електронний підручник „Менеджмент”/ під ред. проф. Новак В.О., - К.: 2008 (з грифом МОН України "Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів")http://izdn.nau.edu.ua/
 • Новак В.О., Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Плосконос Г.М. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту бакалавра для студентів спеціальності 8.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”. - К.: Центр учбової літератури, 2007р.

Власні підручники та навчальні посібники ( з грифом)

 • Новак В.О. Основи теорії управління. Навчальний посібник.- К.: НАУ, 2003. – 236 с.
 • Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент.- Навчальний посібник.- К.: НАУ, 2003. - 400с.
 • Родченко В.В., Новак В.А. Основы менеджмента: Учебное пособие.-К.: КМУГА, 1994. - 97с.
 • Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г.  Інформаційне забезпечення менеджменту. - Навчальний посібник,  К.: Кондор, 2006 - 462с.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 690с.
 • Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності.-  Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 425с.
 • Новак В.О., Симоненко Ю.Г., Бондар В.П., Матвєєв В.В. Інформаційні системи в менеджменті. - Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 616с.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління. - Підручник. - К.: Сузір’я, 2007.- 436с.
 • Електронний  підручник „Менеджмент”/ під ред. проф. Новак В.О., К.: 2008 (з грифом МОН України "Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для  студентів вищих навчальних закладів")http://izdn.nau.edu.ua/
 • Електронний підручник „Основи зовнішньоекономічної діяльності”/ під ред. проф. Мостенської Т.Л., К.: 2008 (з грифом МОН України "Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для  студентів вищих навчальних закладів") http://izdn.nau.edu.ua/zed/
 • Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П., Карпенко М.О. Інформаційні системи в менеджменті. - Підручник. - 2-ге вид. К.: Каравела,  2011.- 536с.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г. Корпоративне управління. - Підручник. - 2-ге вид.  К.: Каравела,  2011.- 400с.

НАУКОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ
Відомості про наукову спеціальність, вчене звання:
кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами.

Наукові праці:
всього -201, в т.ч. 91 за період з 2000р.

Список наукових та навчально-методичних праць за період з 2000 по 2011 роки

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Прізвище спiвавторiв

 1.  

Роль фактического состояния профессиональных характеристик экипажей в управлении летной деятельностью

друк.

Тези доповідей ХVII  звітної науково-технічної конференції університету. – К.: КМУЦА, 2000. – С.122.

1

Родченко В.В., Макаренко Л.Г.

 1.  

Экономическая целесообразность использования авиационных тренажеров в подготовке летного состава

друк.

Збірник наукових робіт. – К.: КМУГА, 2000. – С. 86-89.

3

Родченко В.В., Макаренко Л.Г.

 1.  

К вопросу о проблемах конверсии в Украине и ряде стран  СНГ

друк.

Збірник наукових робіт. – К.: КМУГА, 2000. – С. 42-43.

2

Родченко В.В., Звонарьов К.О.

 1.  

Методические рекомендации по дипломному проектированию для студентов ФЭУ, специальности 7.050205 “Менеджмент ВЭД”

друк.

Методические указания. – К.: КМУГА, 2000. – 22с.

22
11

Родченко В.В.

 1.  

Проблемы конверсии предприятий оборонного комплекса

друк.

Збірник наукових робіт. – К.: КМУЦА, 2000. –С.13-18.

4

Родченко В.В.,   Хілтон  Б.

 1.  

Методичне забезпечення прогнозування вантажних і пасажирських відправлень в галузі  цивільної авіації України

друк.

Збірник наукових робіт. – К.: КМУЦА, 2000. – С. 38-41

4

Родченко В.В., Хороманська О.Г.

 1.  

Некоторые аспекты выработки стратегии финансового управления фирмой в современных условиях

друк.

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – К.: КМУЦА, 2000. – С. 91-96.

7

Харченкова Л.М.

 1.  

Особенности внедрения финансового менеджмента на предприятиях Украины в условиях рынка

друк.

Збірник наукових робіт. – К.: КМУГА, 2000. – С. 56-57

2

Родченко В.В., Пасічник М.А.

 1.  

Некоторые подходы к расчету экономической эффективности деятельности аэропорта – самостоятельного хозяйственного субъекта

друк.

Экономика, организация, планирование и управление в ГА: Сб. науч. тр. – Рига: РИИГА, 2000. – С. 87-91.

5

Хоро манська О.Г.

 1.  

Методи мотивації персоналу фірми

друк.

Економіка і управління. – 2000. – № 2. – С. 50-53.

4

Гордієнко І.В.

 1.  

Методичні вказівки по виконанню магістерської атестаційної роботи зі спеціальності 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

друк.

Методична розробка. – К.: КМУЦА, 2000. –  22с.

22
11

Родченко В.В.

 1.  

Международный менеджмент: Методические указания, курсовая работа и самостоятельная работа для студентов заочного факультета специальности 7.050206 “Менеджмент  ВЭД”

друк.

Методичні     вказівки. – К.: КМУГА, 2000. – 102с.

102
68

Родченко В.В.

 1.  

Основи теорії управління

друк.

Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2001. – 236с.

236

 

 1.  

Менеджмент

друк.

Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2001. – 400с.

400
280

Родченко В.В.

 1.  

Вплив фіскальної політики на зовнішньо-економічну  діяльність підприємства

друк.

АВІА-2001: ІІІ Міжнародна НТК. –  К.: НАУ, 2002. – Т.4. – С. 13.59 - 13.61

3

Легуша Ю.В.

 1.  

Роль стратегічного менеджменту у розбудові корпоративного підприємства

друк.

Стратегія економічного розвитку: Науковий збірник. – К.: КНЕУ, 2002.  – № 4 (11). – С.121-126.

12

Родченко В.В., Макаренко Л.Г.

 1.  

Роль мотивації персоналу в розвитку підприємства

друк.

Стратегія економічного розвитку: Науковий збірник. – К.: КНЕУ, 2002.-   С. 47-55.

9

Гордієнко І.В.

 1.  

Дослідження тенденцій формування та використання власності у галузі повітряного транспорту

друк.

Стратегія економічного розвитку: Науковий збірник. – К.: КНЕУ, 2002. – № 2 (9). –  С.419-428.

9

Матвєєв В.В.

 1.  

Стратегічний менеджмент інноваційних процесів в цивільній авіації

друк.

АВІА-2001: ІV Міжнародна НТК. – К.: НАУ, 2002. – С. 143-151.

9

Родченко В.В., Макаренко Л.Г.

 1.  

Проблеми оцінки організації праці управлінських кадрів на сучасному підприємстві

друк.

АВІА-2000: ІV Міжнародна НТК. – К.: НАУ, 2002. – С. 151.

1

Баклан О.П.

 1.  

Основні напрямки  реформування системи оподаткування в Україні

друк.

Стратегія економічного розвитку: Науковий збірник. – К.: КНЕУ, 2002. – № 6 (13). – С.308-314.

7

Печериця Ю.В.

 1.  

Застосування правових методів до інвестиційно-іноваційних схем фінансування авіапідприємств повітряного транспорту України

друк.

АВІА-2003: Матеріали V МНТК. – К.: НАУ, 2003. – Т.5-6. – С.181-183.

3

 

 1.  

Деякі сучасні аспекти якості менеджменту

друк.

АВІА-2003: ІV Міжнародна НТК. – К.: НАУ, 2003. – Т.5-6. – С.6.1-6.4.

4

Баклан О.П.,  Макаренко Л.Г.

 1.  

Розбудова логістичного менеджменту в авіабізнесі України

друк.

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – К.:НАУ, 2003. – Вип. 10. – С.75-81.

7

Макаренко Л.Г., Симоненко Ю.Г.

 1.  

Обчислювальна практика: Методичні вказівки і завдання для студентів ІІ курсу спеціальності 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

друк.

К.: НАУ,  2003. – 44 с.

44
18

Баклан О.П., Макаренко Л.Г.

 1.  

Дослідження ефективності функціонування спеціальних економічних зон та напрями її підвищення

друк.

АВІА-2004: Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НАУ, 2004. – Т.5. – С.5.65-5.68.

4

Симоненко Ю.Г.

 1.  

Методичні підходи до оцінки вартості акціонерного капіталу

друк.

Зб. наук. пр. –  Черкаси: ЧДТУ, 2004. – Вип. 9. – С. 121-126.

7

Марченко В.М., Симоненко Ю.Г.

 1.  

Вплив факторів міжнародного середовища на організацію, що функціонує на світовому рівні

друк.

Зб. наук. пр. –  Черкаси: ЧДТУ, 2004. – Вип.9. –  С. 126-130.

5

Звонарьова Н.С.

 1.  

Підвищення конкурентоспроможності підприємств у сфері міжнародних зв’язків

друк.

Інвестиційна політика України: проблеми теорії і практики: Матеріали НПК. Київ, 21-22 жовтня 2004 р. – К.: НАУ, 2004. –С.48.

1

Симоненко Ю.Г., Плосконос Г.М.

 1.  

Основні напрямки інформаційного забезпечення менеджменту підприємства

друк.

Сучасні проблеми менеджменту: Матеріали Міжнародної НПК. Київ, 20-21 жовтня 2005 р. – К.: НАУ, 2005. – С.42.

1

Симоненко Ю.Г., Макаренко Л.Г.

 1.  

Some aspects of management of informational processes of economic safety of enterprises

друк.

Aviation in the XXI-st century:  Proceedings of the second world congress. Kyiv, September 19-21, 2005. – Kyiv (Ukraine). –  2005. – Р. 5.29-5.34    

6

Symonenko Y., Makarenko L.

 1.  

Стратегічний аналіз як інструмент підготовки, прийняття та реалізації оптимальних управлінських рішень

друк.

Зб. наук. пр. –   Черкаси: ЧДТУ, 2005. – Вип.10. – С.112-118.

9

Гуріна Г.С., Давиденко В.В., Печериця Ю.В.

 1.  

Методичні вказівки по виконанню магістерської атестаційної роботи зі спеціальності 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

друк.

Методичні вказівки. – К.: НАУ, 2006. – 22с.

22

 

 1.  

Аналіз діяльності країн Євроатлантичної спільноти у контексті забезпечення сфери безпеки та оборони

друк.

На схід та південь від ЄС:  проблеми формування спільного Європейського економічного простору:  Матеріали Міжнародної НПК. Київ, 5-6 жовтня 2006 р. – К.: КНЕУ, 2006. – Секція 2. – С.120-123  

4

Луцький М.Г.

 1.  

Формування стратегії розвитку авіатранспортних підприємств з урахуванням системи управління власністю

друк.

Сучасні проблеми менеджменту: Матеріали Міжнародної НПК. Київ, 20-21 жовтня 2006 р. – К.: НАУ, 2006. – С.32-33.

2

 

 1.  

Економічні аспекти впровадження інформаційних технологій

друк.

Економіка, підприємництво та менеджмент. – 2006. – Вип. 6. – С.4-12.

9

Луцький М.Г., Гуртовий Г.А.

 1.  

Основні аспекти адаптації авіапідприємств України до умов спільного ринку Європи

друк.

Збірник наукових праць КУЕТТ. Серія: Економіка і управління. – К.: КУЕТТ, 2006. – Вип.8. – С. 218-224.

7

Литвиненко Л.Л.

 1.  

Управління конкурентоспроможністю сучасних підприємств у сфері міжнародних зв’язків

друк.

Економіка, підприємництво та менеджмент. –К.: НАУ, 2006. – Вип. 7. – С.4-7

4

Луцький М.Г., Гуртовий Г.А.

 1.  

Особливості реформування військової сфери на сучасному етапі

друк.

Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2006. –  Вип. 19. – С.36-39

4

 

 1.  

Деякі аспекти оцінювання процесу впровадження довгострокових інвестиційних проектів

друк.

 1. Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2006. – №19. – Ч. I.  С. 94-95.

4

Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г.

 1.  

Особливості реформування військової сфери на сучасному етапі

друк.

Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2006. –  Вип. 19. –  С. 290-296.

7

Семенченко А.І.

 1.  

Інформаційне забезпечення стратегічних рішень

друк.

Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2006. – №19. – Ч.II. – С.121-124.

4

Печериця Ю.В.

 1.  

Інформаційне забезпечення менеджменту

Друк.

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань. – К.: НАУ, 2006. – 48 с.

48
30

Макаренко Л.Г., Плосконос Г.М.

 1.  

Інформаційне забезпечення менеджменту

друк.

Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 462с.

462
220

Макаренко Л.Г., Луцький М.Г.

 1.  

Механізм стратегічного програмно-цільового планування розвитку структур безпеки і оборони України

друк.

Науково-інформаційний збірник. Серія: Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України. – К.: ДП "НВЦ Євроатлантикін-форм", 2006. – Вип. 23. – 152с.

152
100

Семенченко А.І., Онопрієнко О.Д.

 1.  

Інформатизація як конкурентна перевага підприємства  

друк.

Формування ринкових відносин в Україні:  Зб. наук. пр. –  К.: НДІ Міністерства економіки України, 2007. – Вип. 2[69]. –  С. 36-39.

4

Симоненко Ю.Г., Луцький М.Г.

 1.  

Формування  стратегії розвитку корпоративних зв’язків в умовах диверсифікації виробництва

друк.

Сучасні проблеми менеджменту: Матеріали Міжнародної НПК. Київ, 20-26 жовтня 2007 р. – К.: НАУ, 2007. – С.7-8.

1

 

 1.  

Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту бакалавра для студентів  спеціальності 8.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

друк.

Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту бакалавра. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 48с.

48
34

ГурінаГ.С., Плосконос Г.М.

 1.  

Менеджмент

друк.

Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. – 690с.

690
290

Мостенська Т.Л.,  Луцький М.Г.

 1.  

Основи зовнішньоекономічної діяльності

друк.

Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. – 372с.

372
110

Гуріна Г.С., Мостенська Т.Л.,  Луцький М.Г.

 1.  

Інформаційні системи в менеджменті

друк.

Підручник. – К.: Каравела, 2007.- 616с.

616
230

Симоненко Ю.Г.,  Бондар В.П., Матвєєв В.В.

 1.  

Теоретичні підходи до визначення корпоративного управління

друк.

Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2008. – №24. –С.103-107.

5

Мостенська Т.Л., Марченко В.М.

 1.  

Корпоративне управління

друк.

Підручник. – К.: Каравелла, 2008. –  384с.

384
200

Мостенська Т.Л., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г.,  

 1.  

Взаємозв'язок стратегічного та оперативного управління  в системі управління компанією

електрон. видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2008.- [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

8

Симоненко Ю.Г.,  Данілова Е.І.

 1.  

Корпоративне управління в Україні: стратегії, інновації, інвестиції

друк.

Монографія. –  К.: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України, 2008. – 415с.

415
100

Щелкунов В.І, Жаворонкова Г.В.

 1.  

Formation of basic transport provision principles

Друк.

Proceedings of the third world congress „Aviation in the XXI-st century”, September 22-24, 2008, Kyiv, Ukrain, Р. 5.12-5.17

 

L.Litvinenko

 1.  

Індивідуальні навики менеджерів в реалізації принципу постійних поліпшень менеджменту якості

друк.

Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2008. – №27. –С.69-73

8

Симоненко Ю.Г.

 1.  

Якість корпоративного управління як необхідний компонент стратегічного  розвитку компанії

електрон. видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2008. Випуск 3. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

5

Симоненко Ю.Г.

 1.  

Управління інформаційним забезпеченням сучасного підприємства

Друк.

Матеріали міжнародної НПК «Сучасні проблеми менеджменту » 23-24 жовтня 2008р., м. Київ, НАУ, 2008.- 97с., с.14-16

3

Симоненко Ю.Г.

 1.  

Стратегія управління персоналом підприємства

Друк.

Матеріали міжнародної НПК «Сучасні проблеми менеджменту » 23-24 жовтня 2008р., м. Київ, НАУ, 2008.- 97с., с.46

1

Мойсеєнко Ю.В., Свірідова Є.А.

 1.  

Качество корпоративного управления в контексте стратегического развития компании

Друк.

Сборник научных трудов Грузинского авиационного университета. Тбилисси: ГАУ, 2008,№4. С. 32-41

9

Симоненко Ю.Г., Матвєєв В.В.

 1.  

Організаційні чинники і реалізація стратегії підприємства

Друк.

Зб. наукових праць "Проблеми системного підходу в економіці" К.: НАУ, 2008., 161с., С. 146-152

7

Новак В.О. Гаврилко Т.О.

 1.  

Теоретичні підходи до визначення корпоративного управління

Друк.

Наукові праці НУХТ, № 24, 2008.–с.103-107

5

Мостенська Т.Л,  Марченко В.М., Левицька І.В.

 1.  

The quality of corporative governing in the context of strategic development of company

Друк.

International scientific journal  “Air trasport”. Tbilisi: GAU, 2008, №2. P.113-121

9

Y.Simonenko V. Matveev

 1.  

Менеджмент

Електронний підручник

К.: 2008. http://izdn.nau.edu.ua/men/ (лист МОН України  № 1.4/18-Г-1371 від 03.08.2007р.)

980

Мостенська Т.Л. та ін.

 1.  

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Електронний підручник

К.: 2008. http://izdn.nau.edu.ua/zed / (лист МОН України № 1.4/18-Г-469 від 03.08.2007р.)

604

Мостенська Т.Л. та ін.

 1.  

Peculiarities of international strategic alliances activity

друк.

International scientific journal  “Air trasport”. Tbilisi: GAU, 2009, №1. P.100-107.

8

Симоненко Ю.Г., Литвиненко Л.Л.

 1.  

Причини виникнення та шляхи подолання конфліктів в організації

Друк.

Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2009– №30. –С.89-92

10

Передерій В.В., Мірошникова М.Ю.

 1.  

Деякі аспекти управління конфліктами в організації

друк.

Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: Тези доп.V Міжнар. наук.-практ. конф. 19-20 березня 2009р.- К.: НУХТ, 2009.- 120с., С.90-91.

2

Передирій В.В.

 1.  

Передумови забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства

друк.

Матеріали V міжнародної НПК «Сучасні проблеми менеджменту » 22-23 жовтня 2009р., м. Київ, НАУ, 2009.- 111с., с.15-17

3

Отченаш К.Г.

 1.  

Development  of the strategic aviation allances as a consequence of the globalization processes  of the world economy

друк.

International scientific journal  “Air trasport”. Tbilisi: GAU, 2009, №3. P.107-117.

 

Луцький М.Г., Говсєєва А.І.

 1.  

Особливості поведінки персоналу підприємства при проведенні організаційних змін

друк.

Матеріали V міжнародної НПК «Сучасні проблеми менеджменту » 22-23 жовтня 2009р., м. Київ, НАУ, 2009.- 111с., с.90-93

3

Тодоряк О.Г. Данилова Ю.І.

 1.  

Формування організаційної поведінки як одного з чинників розвитку організації

електрон. видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2009. Випуск 4. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

10

Макаренко Л.Г.

 1.  

Організаційний розвиток міжнародних корпорацій та критерії його ефективності

електрон. видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2009. Випуск 3. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

9

Родченко В.В.

 1.  

Деякі аспекти фінансової політики транснаціональних корпорацій

електрон. видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2010. Випуск 1. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

9

Вольвач М.М.

 1.  

Вплив індивідуальних факторів на ефективність управлінських комунікацій 

Друк.

Комунікативний менеджмент: матеріали круглого столу, Київ, 19 квітня 2011р. Серія "Сучасний погляд на проблеми менеджменту".- К.:НАКККіМ, 2011.-160с., С.49-54

 

Карпенко М.О. Семенченко А.І.

 1.  

Розробка алгоритму подолання опору щодо проведення організаційних змін на підприємстві

електрон. видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2010. Випуск 2. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

10

Ільєнко О.В., Наумов В.І.

 1.  

Деякі аспекти інформаційного забезпечення розвитку корпорацій 

електрон. видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2010. Випуск 2. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

10

Макаренко Л.Г., Бондар В.П

 1.  

Сучасні аспекти інтеграційних процесів в економіці України, в період післякризової стагнації

друк.

Матеріали VI міжнародної НПК «Сучасні проблеми менеджменту » 28-29 жовтня 2010р., м. Київ, НАУ, 2010.- 291с., с.3

1

-

 1.  

Інформаційні системи в менеджменті

друк.

Підручник – 2-е вид.- К.: Каравела, 2010.- 536с.

616
230

Матвєєв В.В., Бондар В.П., Карпенко М.О.

 1.  

Авіаційні альянси як наслідок глобалізації економіки світової авіації

друк.

Матеріали VI міжнародної НПК «Сучасні проблеми менеджменту » 28-29 жовтня 2010р., м. Київ, НАУ, 2010.- 291с., с.23-26

2

Гуріна Г.С.

 1.  

Особливості управління ризиками в Україні

електрон. видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2010. Випуск 3. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

10

Андрійчук І.М.

 1.  

Роль инноваций в повышении конкурентоспособности экономики страны

Друк.

Труды Второй Международной НПК "Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования".-Ульяновск, 2010.-288с., С.259-261

3

Мостенська Т.Л., Передерій В.В.

 1.  

Вплив діяльності транснаціональних корпорацій та процесу глобалізації на стан економіки України

Електронне фахове видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2010. Випуск 4. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

8

Андрійчук І.М.

 1.  

The role of informative environment in economical security of enterprises

Друк.

Journal Science and military:Slovak Republic: Armed Forces Academy of Generel Milan Rastislav Stefanic.- 2010, No 2,Volume 5, 100p., P.43-47

8

T.Mostenska O.Ilienko

 1.  

Modern aspects of world economics development as a result of information technologies influence

Друк.

International scientific journal  “Air trasport”. Tbilisi: GAU, 2011, №2(5). P.91-98.

8

T. Mostenska,    M. Karpenko

 1.  

Some aspects of economics globalization in the word's aviation

Друк.

International scientific journal  “Air trasport”. Tbilisi: GAU, 2010, №2(5). P.83-92.

9

A. Gurina

 1.  

Особливості управління підприємством при кризових явищах

Електронне фахове видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2011. Випуск 1. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

10

Сокольвак Я.Ю.

 1.  

The role of anti-crisis management in international business

Друк.

International scientific journal  “Air trasport”. Tbilisi: GAU, 2011, №3(6). P.60-68.

9

Sviridova**, Ya. Sokolvak **

 1.  

Особливості інноваційної діяльності сучасних підприємств

Електронне фахове видання

Проблеми системного підходу в економіці . Електр. наук. фах. вид.-  К.: 2011. Випуск 3. - [www document]. URL http: //www/nbuv. gov.ua/ e-journals

10

Андрійчук І.М.

 1.  

Корпоративне управління

друк.

Підручник.-2вид. – К.: Каравелла, 2011. –  400с.

400
200

Мостенська Т.Л., Луцький М.Г.,

 

Керівництво аспірантами
Аспіранти, які проходять підготовку:
Данілова Ельвіра Ігорівна
Литвиненко Лариса Леонідівна
Лотоцька Світлана Вікторівна
Передерій Віктор Васильович
Печериця Юлія Василівна
Гордієнко Ігор Володимирович – пошукач.
Аспіранти, що захистилися:
Матвєєв В’ячеслав Васильович, 2003р.
Гуртовий Григорій Аркадійович, 2004р.
Плосконос Ганна Миколаївна, 2004р.
Гуріна Ганна Сергіївна, 2005р.

НДР, у виконанні яких приймала участь Новак В.О.:

 • НДР № 096-02 : „Розроблення стратегії розвитку та інтеграції підприємств на основі логістичного підходу”. Замовник – державне підприємство „Укроборонсервіс”, реєстраційний номер № 0102V006714. Термін виконання 2002-2004 роки. Науковий керівник професор Новак В.О.
 • НДР № 159-Х04 „Розроблення механізму впровадження  Законів країни та інших нормативно – правових актів, що забезпечують регулювання наданням фінансових послуг в Україні, в існуючу практику будівництва”. Номер держреєстрації  №.0104v006796. Науковий керівник професор Новак В.О.
 • НДР „Удосконалення процесів управління власністю авіакомпаній ЦА України”.Номер держреєстрації  №0102v00671. Термін виконання 2002-2004 роки. Науковий керівник – зав. кафедри МЗЕДП Новак В.О.,
 • Госпрозрахункова НДР № 323-Х06 «Розроблення рекомендацій щодо здійснення стратегічного аналізу як інструменту підготовки, прийняття та реалізації оптимальних управлінських рішень». Замовник – ТОВ «Золота Балка». Науковий керівник професор Новак В.О.
 • Госпрозрахункова НДР № 0128/Д06-328-Х06 "Порівняльний аналіз організаційної структури управління Авіакомпанії "МАУ" зі світовими аналогами". Державний реєстраційний номер 0106v005882. Замовник – Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Науковий керівник професор Новак В.О.
 • Госпрозрахункова НДР № 264-Х05 "Розробка методологічних засад оптимізації економічних витрат у сфері національної безпеки і оборони в контексті стандартів НАТО. Державний реєстраційний номер 0206v005901 Науковий керівник доцент Онопрієнко О.Д. Відповідальний виконавець професор Новак В.О.
 • Госпрозрахункова НДР №368-Х06 "Механізм застосування моделей та принципів корпоративного управління в діяльність українських корпорацій". Замовник – ТОВ «КМ Технозв’язок». Наук. керівник проф. Новак В.О.
 • Госпрозрахункова НДР № 402-Х07 "Аналіз світового досвіду діяльності стратегічних авіаційних альянсів ".
 • Замовник – ТОВ "СК "ДІЯ". Науковий керівник доцент Гуріна Г.С. Відповідальний виконавець професор Новак В.О.
 • НДР № ІТ 477-2007 від 22 серпня 2008 року за темою «Створення електронного навчального засобу «Менеджмент», державний реєстраційний номер 0107V006975 (2007-2008 рр.). Науковий керівник професор Новак В.О.
 • НДР № ІТ 483-2007 від 22 серпня 2008 року за темою «Створення електронного навчального засобу «Основи зовнішньоекономічної діяльності», державний реєстраційний номер 0107V006976 (2007-2008 рр.). Науковий керівник проф. Мостенська Т.Л. Відповідальний виконавець проф. Новак В.О.
 • НДР № 608-Х09 «Формування системи управління ризиками кредитування підприємств України». Номер держреєстрації 0109V002942 (2009-2011рр.).Науковий керівник проф. Новак В.О.
 • НДР № 57/11.02.03 «Якість інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств України». Номер держреєстрації 0110V005800. (2009 – 2012 рр.)  Науковий керівник проф. Новак В.О.
 • НДР № 705-Х10 Ринкова взаємодія підприємств транспортно-дорожнього комплексу України в період мега-подій. (2010-2011рр.). Номер держреєстрації 0110U007693. Науковий керівник проф. Новак В.О.

 

Впровадження наукових робіт у виробництво
1. Впроваджено в діяльність Комерційного Банку (Акти впровадження за 2010р):

 • методика управління ризиками забезпечення кредиту;
 • алгоритм взаємодії і підприємства в системі заставних відносин;
 • система комплексного управління ризиками банку;
 • програма мінімізації кредитних ризиків.

2. Впроваджено в діяльність авіакомпаній "МАУ" (Акт впровадження за 2006р. та 2009р.):

 • механізм оцінки якості інвестиційної діяльності;
 • методика оцінки економічної ефективності діяльності авіатранспортного підприємства;
 • механізм взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності авіаційного транспорту;
 • методика оцінки економічної ефективності інноваційних впроваджень в діяльність авіапідприємств.

3. Впроваджено в діяльність Міністерства оборони України (Акт впровадження Міністерства оборони України від 02.09.2006р.):

 • впроваджена методика оптимізації економічних витрат для забезпечення обороноздатності країни.

Організація науково-дослідної роботи студентів
Студентські наукові школи, гуртки
Студентська наукова школа  "Менеджмент сучасного підприємства":
14 студентів. Науковий керівник - проф. Новак В.О.
Студенти-випускники ІНТ – канд.. наук НАУ
Магістри – випускники ІНТ, кандидати економічних наук НАУ, керівництво науковими роботами яких здійснювала проф. Новак В.А.:
Данилова Ельвіра Ігорівна – 2009р.
Передерій Віктор Васильович – 2010р.
Вольвач Микола Миколайович – 2010р.
Навчаються в ІНТ:
Андрійчук Ірина Михайлівна
Свірідова Євгенія Андріївна
Сокольвак Яна Юріївна
Студенти – призери конкурсів, олімпіад:
Литвиненко Л.Л. – Всеукраїнський конкурс дипломних робіт магістрів зі спеціальності "Менеджмент ЗЕД" (2-ге місце);
Передерій Віктор Васильович – Конкурс НАУ на кращу дипломну роботу магістра зі спеціальності "Менеджмент ЗЕД".
Студенти - іменні  стипендіати, науковим керівником яких була чи є проф. Новак В.О.

  • Шевченко Сергій Сергійович – 2008р. - стипендіат Вченої ради НАУ.
  • Симоненко Ярослав Юрійович – 2008р. - стипендіат Вченої ради НАУ (імені академіка Кравчука М.П.).
  • Мироненко (Форостюк)Антоніна Василівна -2010р. - стипендіат Вченої ради НАУ (імені академіка Кравчука М.П.).
  • Андрійчук Ірина Михайлівна - 2010р. - стипендіат Вченої ради НАУ (імені проф. Лозицького Л.П.).
  • Свірідова Євгенія Андріївна - 2010р. - стипендіат Вченої ради НАУ.
  • Сокольвак Яна Юріївна – 2011р. – стипендіат Кабінету Міністрів України.