Дисципліни кафедри економічної кібернетики 1. Інформатика
 2. Корпоративні інформаційні системи
 3. Інформаційний бізнес
 4. Управління проектами інформатизації
 5. Технологія проектування і адміністрування БД і СД
 6. Інформаційні технології створення віртуальних організацій
 7. Технології створення програмних та інтелектуальних систем
 8. Інформаційні системи і технології в управлінні
 9. Вища математика
 10. Теорія ймовірності і математична статистика
 11. Оптимізаційні методи і моделі
 12. Економетрика
 13. Економічна кібернетика
 14. Моделювання економіки
 15. Моделювання бізнес-процесів
 16. Актуарні розрахунки
 17. Системний аналіз
 18. Системи підтримки прийняття рішень
 19. Ризикологія                    
 20. Економіка підприємства
 21. Менеджмент
 22. Маркетинг
 23. Макро- та мікроекономіка
 24. Фінанси
 25. Господарське законодавство
 26. Бухгалтерський облік
 27. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 28. Основи інноваційно-інвестиційної діяльності
 29. Статистика
 30. Міжнародна економіка
 31. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 32. Економіко-математичні моделі в економіці та управлінні
 33. Прогнозування соціально-економічних процесів
 34. Системи інформаційно-аналітичного морніторингу
 35. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі
 36. Аназіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями
 37. Моделювання в управлінні соціально-економічними ситемами
 38. Інформаційний менеджмент
 39. Теорія ігор в економіці
JoomShaper