Науково-дослідна робота кафедри економічної кібернетики

В 2015 році на кафедрі завершено виконання держбюджетної (кафедральної) науково-дослідної роботи на тему: «Економіко-математичне моделювання процесів підвищення ефективності функціонування економічних систем».
Результати роботи застосовані в практичній діяльності кафедри економічної кібернетики навчально-накового інституту Економіки та менеджменту Національного авіаційного університету та в інших вищих навчальних закладах України при підготовці фахівців зі  спеціальності "Економічна кібернетика". Це дозволяє студентам як очної, так і заочної форм навчання, більш ґрунтовно оволодіти спеціальними знаннями та навичками з питань формування стратегії розвитку авіаційного транспорту за допомогою методів економіко-математичне моделювання.
Матеріали досліджень передбачається використати у практичній діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств, в тому числі і авіаційних.
На сьогодні викладачами кафедри виконується нова  НДР на тему «Управління інноваційним розвитком високотехнологічних підприємств». Термін виконання: 01.09.2015р. – 31.12.2019 р.
Наукові дослідження на кафедрі здійснюються за напрямами:

  1. Математичні моделі, методи і системний аналіз в задачах оптимізації соціоекологоекономічних систем
  2. Сучасні інформаційні системи і технології в економіці
  3. Інноваційні напрямки і підходи у моделюванні та прогнозуванні економіки
  4. Моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів
  5. Методи аналізу динамічних процесів в нелінійних економічних системах
  6. Управління інноваційним розвитком авіаційного підприємства в умовах системної кризи
  7. Моделі прийняття рішень в багаторівневих економічних системах.

Кафедра проводить значну роботу з підготовки наукових кадрів. Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі міжнародних конференцій із залученням до наукових досліджень студентів. 
Студенти кафедри приймають участь в роботі наукового гуртка, а також в виконанні науково-дослідної роботи.
Кафедрою щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем». Метою конференції є наукова апробація результатів теоретичних і прикладних досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх математичних моделей і методів в галузі інформаційних технологій, системного аналізу та моделювання соціоекологоекономічних систем. 
В конференції приймають участь чисельні українські та іноземні науковці, докторанти, викладачі, наукові співробітники, підприємці, аспіранти, здобувачі, студенти.
Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри відображається у конференціях, що проводять вітчизняні та іноземні вищі навчальні заклади, участі у круглих столах, виданні наукових статей та науково-методичних матеріалів тощо.

JoomShaper