Історія кафедри економічної теорії

Кафедра економічної теорії, як самостійний навчально-методичний і науковий підрозділ університету, була сформована у 1967 році під назвою «Кафедра політичної економії» Київського інституту інженерів цивільного повітряного флоту. В жовтні 2001 року кафедра економічної теорії отримала сучасну назву, а в березні 2002 року кафедра стала складовою частиною факультету економіки і управління (ФЕУ), потім, у зв’язку з реорганізацією в університеті, кафедра економічної теорії ввійшла до складу факультету менеджменту і логістики Інституту економіки та менеджменту. З лютого 2005 року кафедра економічної теорії ввійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин новоствореного Інституту міжнародних відносин НАУ, а з вересня 2010 року – знову до складу факультету менеджменту і логістики Інституту економіки та менеджменту НАУ.

Кафедру політичної економії свого часу очолювали: відомий вчений в галузі економічної науки, і зокрема, проблем власності, д.е.н., проф. Корнієнко В.П., академік НАНУ Пахомов Ю.М., к.е.н., доц. Черевченко В.М., д.е.н., проф. Проскурін П.В., к.е.н., доц. Хмелєвський М.О.

З квітня 2000 року кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Біленко Тетяна Іванівна.

Створення кафедри політичної економії як самостійної структурної ланки університету, надало її професорсько-викладацькому складу нових можливостей щодо вирішення наукових, науково-методичних проблем, що стояли перед економічною наукою і вищою школою. Кафедра досить швидко набула значення базової в підготовці спеціалістів економічного профілю. Її професорсько-викладацький склад регулярно поповнюється здібною молоддю за рахунок залучення до викладацької і наукової роботи найкращих випускників і аспірантів Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка та інших вищих навчальних закладів м. Києва. Майже всі з них за час роботи на кафедрі стали кандидатами наук, доцентами, а такі як - Пахомов Ю.М., Проскурін П.В., Савчук Б.С., Рибалкін В.О., Майборода І.Т. - докторами наук, професорами, відомими вченими, керівниками академічних наукових установ.

Кафедра економічної теорії після свого створення швидко набула значення базової в підготовці спеціалістів економічного профілю.

Кафедра економічної теорії забезпечує навчальний процес на всіх технічних і гуманітарних спеціальностях 16 факультетів та інститутів Національного авіаційного університету. 

JoomShaper