->Головна сторінка->Перелік видань


ХVІI Міжнародна науково - практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ»  
ХVІI Міжнародна науково - практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ»

Навчально - науковий інститут Економіки та менеджменту

запрошує студентів та молодих учених вітчизняних та закордонних ВНЗ, наукових організацій та установ 7 квітня 2017 року взяти участь у роботі ХVІI Міжнародної науково - практичної конференції молодих учених і студентів “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ”

за напрямом «Економіка та управління» (далі – Конференція).

 

Відповідальні за проведення Конференції:

Голова: Матвєєв В.В., директор Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту, к.е.н., професор

Заст. голови: Суворова І.М., відповідальна за наукову роботу Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту, к.е.н., доцент

Секретар: Сімкова Т.О., координатор з наукової роботи студентів Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту, к.е.н., доцент

Участь у Конференції безкоштовна.

За результатами Конференції планується видання електронного збірника тез Конференції.

Форма участі: очна і заочна (дистанційна)

Мова конференції: українська, російська та англійська

Особи, зацікавлені взяти участь у Конференції, мають до 30 березня 2017 року (включно) надіслати на електронну адресу відповідальній за проведення Конференції Щербині Анні Володимирівні моб. тел.:093-789-41-50.a-netik@bk.ru або секретарю Конференції Сімковій Тетяні Олексівні моб. тел.: 063-123-93-13simkova_t@mail.ru наступні документи:

1)тези доповіді;

2) реєстраційну картку.

 

Документи для завантаження:

Вимоги до оформлення тез Конференції

ПРОГРАМА ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» 4-7 квітня 2017 року напрям ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Приклад оформлення тез

Реєстраційна картка

 

Русская версия  |  Українська версія  |  English version